The news is by your side.

TIN VUI: Chính phủ đồng ý MIỄN HỌC PHÍ đối với học sinh trung học cơ sở, tiểu học và mầm non

0 3.362

Mới gần đây thông tin về việc trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học công lập cũng không phải nộp học phí đã làm cho các ông bố bà mẹ vui sướng nhường nào, chưa hết khi nhà nước bảo đảm về các điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động để có thể thực hiện phổ cập giáo dục.

Được biết đây cũng chính là ý kiến của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) vừa qua. Đối với những chính sách học phí theo như báo cáo của chính phủ về cơ bản thì sẽ có ba loại ý kiến góp ý, trong đó: có rất nhiều người nhất trí với quy định tại Điều 97 của dự thảo Luật,

theo đó trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí. Còn đối với những trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Về hạn mức hỗ trợ thì phải do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sách cấp chi thường xuyên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo dục công lập cùng cấp trên địa bàn. Đối với học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện.

Có một số ý kiến đề nghị quy định trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí. Đối với các địa phương chưa bảo đảm đủ trường công lập cho trẻ em và học sinh thuộc diện phổ cập, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí đối với học sinh thuộc diện phổ cập tại trường dân lập, tư thục. Cũng có một số ý kiến cho rằng, nên miễn hoàn toàn học phí và các chi phí khác ngoài học phí cho các đối tượng học sinh thuộc diện phổ cập trong nhà trường thuộc các loại hình.

Về phần chính phủ thì luôn đồng ý với ý kiến đa số của Nhân dân nêu trên và giữ quy định về học phí của dự thảo Luật: “Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức thu học phí được xác định theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định. Đối với các cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học. Trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí. Nhà nước bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động để thực hiện phổ cập giáo dục.

Còn những trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Đối với mức hỗ trợ thì sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sách cấp chi thường xuyên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo dục công lập cùng cấp trên địa bàn. Chính phủ cũng quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh trung học cơ sở trường tư thục, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài những gì đã nói bên trên thì vẫn còn 3 vấn đề “nóng” về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Chính phủ kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định, đó là: Chính sách tiền lương của nhà giáo; và sẽ phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp; đối với quy định cụ thể nhiệm vụ của các Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục.


Theo Dan Tri – Nguồn: VTV

Leave A Reply

Your email address will not be published.